ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Η συμβουλευτική είναι διαδικασία η οποία επιτρέπει στο άτομο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.

Η συμβουλευτική διαδικασία είναι βραχείας διάρκειας και στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εξυπηρετούμενος, χωρίς να γίνεται βαθύτερη επεξεργασία. Δεν συνίσταται στην παροχή συμβουλών, όπως πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις συν + βουλεύομαι, που σημαίνει σκέφτομαι μαζί. Σύμβουλος και εξυπηρετούμενος συνεργάζονται ώστε ο τελευταίος να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες  που θα του επιτρέψουν την διαχείριση του προβλήματος που αντιμετωπίζει και να ενδυναμωθεί ώστε να αποκτήσει μια γενικότερη ικανότητα στην επίλυση των προβλημάτων.

Οι ατομικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 50΄ και συνήθως γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για χρονικό διάστημα που συναποφασίζεται με τον σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα και τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου.

Η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε στην συμβουλευτική είναι η  Συστημική Οικογενειακή.

Κλείστε τώρα τη θέση σας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας πατώντας το παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Κράτηση θέσης