ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οικογενειακή θεραπεία

Πρόκειται για μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο όπου κάποια ή όλα τα μέλη μιας οικογένειας συμμετέχουν από κοινού σε συνεδρίες με έναν ή δύο θεραπευτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που συνήθως εμφανίζονται σε ένα από τα μέλη της.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της προσέγγισης αυτής είναι πως η προβληματική συμπεριφορά ενός ατόμου και η κατανόηση αυτής συνεξαρτάται από τη συμπεριφορά και των υπολοίπων μελών. Τα ατομικά προβλήματα γίνονται αντιληπτά ως μέρος του οικογενειακού πλαισίου σχέσεων. Η έμφαση μετατοπίζεται από το άτομο στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Στόχος της οικογενειακής θεραπείας δεν αποτελεί μόνο η εξάλειψη του συμπτώματος στο μέλος με την προβληματική συμπεριφορά, αλλά η κατανόηση των ρόλων που έχει αναλάβει κάθε μέλος, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων, να βελτιωθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και να προωθηθεί η προσωπική εξέλιξη καθενός.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 1 ώρα και μισή. Το χρονικό διάστημα και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από την οικογένεια και το θεραπευτή ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες των μελών. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτοτελή διαδικασία είτε συμπληρωματικά στα πλαίσια της θεραπείας κάποιου μέλους της οικογένειας.

Κλείστε τώρα τη θέση σας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας πατώντας το παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Κράτηση θέσης