ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο το ίδιο αποτελεσματική ή και περισσότερο με την ατομική θεραπεία, για την αντιμετώπιση πληθώρων προβλημάτων και συναισθηματικών δυσκολιών.

Οι συνεδρίες στην ομαδική ψυχοθεραπεία πραγματοποιούνται μεταξύ μιας ομάδας ατόμων  και ενός ή δύο θεραπευτών. Οι συναντήσεις έχουν διάρκεια 2 ωρών και γίνονται 1 φορά την εβδομάδα. Η ένταξη ενός ατόμου σε μια θεραπευτική ομάδα συναποφασίζεται έπειτα από συζήτηση με τον θεραπευτή, ο οποίος εκτιμά τον βαθμό ετοιμότητας του εξυπηρετούμενου και έπεται ενός χρονικού διαστήματος όπου ο εξυπηρετούμενος βρίσκεται σε ατομική θεραπεία.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις στο σώμα της γυναίκας, ως αποτέλεσμα των θεραπευτικών απαιτήσεων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όλες οι προσπάθειες είναι προσανατολισμένες στον ερχομό ενός παιδιού με αποτέλεσμα συχνά οι γυναίκες να θεωρούν πως δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για τη σωματική επιβάρυνση και να λάβουν την κατανόηση των γύρω τους.  

Στο Κέντρο Προσωπικής και Οικογενειακής Εξέλιξης δημιουργήσαμε τις ομάδες αυτές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο, στο οποίο θα αισθάνονται ελεύθερες να μιλήσουν για ότι τους απασχολεί. Θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα με άλλες γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια διαδικασία, να ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν για τις ανησυχίες του αλλά και για τα όνειρά τους.  Βασικό μας  μέλημα είναι μέσα από το υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας να ενισχυθούν ώστε να μην είναι μοναχικό το ταξίδι προς τη μητρότητα

Κλείστε τώρα τη θέση σας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας πατώντας το παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Κράτηση θέσης