ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σχολές Γονέων

Οι ομάδες γονέων διαμορφώνονται από γονείς με παιδιά στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο. Αποτελούνται από 6 με 8 μέλη και πραγματοποιούνται σε ένα κύκλο 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων. Συντονίζονται από 2 εξειδικευμένους συμβούλους και οι συναντήσεις γίνονται σε σταθερή ημέρα και ώρα. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες και έχει συγκεκριμένη θεματολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί από τους συντονιστές σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών των γονέων και τις ανάγκες που αυτή συνεπάγεται.

Στις ομάδες οι συντονιστές παρέχουν τις επιστημονικές γνώσεις τους αναφορικά με το εκάστοτε θέμα και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο ανάμεσα στα μέλη. Ρόλος τους είναι να παρέχουν γνώση, πληροφόρηση και υποστήριξη στα μέλη προκειμένου να ενδυναμωθούν ως προς τον γονικό τους ρόλο και ως προς την ικανότητα τους να διαχειρίζονται τα θέματα που προκύπτουν στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους. Οι συντονιστές παρέχουν τις επιστημονικές γνώσεις τους σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της οικογενειακής προσέγγισης.

Μέσα από την αλληλεπίδραση με την ομάδα και την βοήθεια των συντονιστών δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα βιώματα τους, να μιλήσουν για τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, να κατανοήσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους, να αποκτήσουν πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας που διαθέτουν.

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται 2 διαφορετικοί κύκλοι ομάδων γονέων:

  • Ομάδες γονέων με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πολλοί γονείς με παιδιά σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την άσκηση του γονικού τους ρόλου. Στις ομάδες γονέων θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα βιώματα τους με άλλους γονείς, να μοιραστούν τις αγωνίες τους και τους προβληματισμούς τους. Μέσα από την αλληλεπίδραση με την ομάδα και την καθοδήγηση των συντονιστών οι γονείς θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν επαρκώς των γονικό τους ρόλο και να αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους.

  • Ομάδες γονέων με παιδιά στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.

Για πολλές οικογένειες η περίοδος της εφηβείας αποτελεί πεδίο μάχης και συγκρούσεων. Οι γονείς έχουν να διαχειριστούν τις ¨παράξενες¨ συμπεριφορές των έφηβων τους καθώς  και το δικό τους συναίσθημα σχετικά με το γεγονός ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν και σταδιακά ανεξαρτητοποιούνται από εκείνους. Οι  έφηβοι αγωνίζονται να οικοδομήσουν την ταυτότητα τους και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να βγουν στον κόσμο της ενήλικης ζωής.  Οι διεργασίες αυτές συμβαίνουν παράλληλα σε γονείς και έφηβους και συχνά δημιουργούνται μεταξύ τους εντάσεις και συγκρούσεις με αποτέλεσμα να βιώνουν  στρες και οι δύο πλευρές και να δυσχεραίνεται η μεταξύ τους επικοινωνία. Στις ομάδες γονέων για εφήβους  οι γονείς θα μπορέσουν να κατανοήσουν αυτό το αναπτυξιακό στάδιο και τις αλλαγές που επιφέρει τόσο στους ίδιους όσο και στους εφήβους τους, θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους και μέσα από την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη και την παρουσία των συντονιστών θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνδέονται με γνήσιο και αυθεντικό τρόπο με τους εφήβους τους.

Κλείστε τώρα τη θέση σας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας πατώντας το παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Κράτηση θέσης