ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Θεραπεία ζεύγους

Πολλά ζευγάρια στην πορεία της σχέσης τους έρχονται αντιμέτωπα με καταστάσεις τις οποίες δυσκολεύονται να διαχειριστούν (γέννηση και ανατροφή των παιδιών, εργασιακά ζητήματα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες). Συχνά αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συγκρούσεων και διαφωνιών, οι οποίες δυσχεραίνουν την επικοινωνία και αυξάνουν την μεταξύ τους απόσταση.

Η θεραπεία ζεύγους συνίσταται σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες και δεν αντλούν ικανοποίηση από τη σχέση τους. Η συντροφική σχέση είναι μια σχέση εγγύτητας και αμοιβαιότητας και κάθε σύντροφος έχει ανάγκη την ύπαρξη μιας αίσθησης ασφάλειας. Όταν αυτή η αίσθηση διαταράσσεται συχνά αρχίζουν οι τριβές. Οι εμπειρίες που κάθε σύντροφος φέρνει από την πατρική του οικογένεια επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τον σύντροφό του στο εδώ και τώρα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των προβλημάτων.

Μέσα από τη θεραπεία ζεύγους κάθε σύντροφος έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον τρόπο που  σχετίζεται με τον άλλον και να δει πως ο ίδιος συμβάλει στη διατήρηση του προβλήματος. Ο θεραπευτής δημιουργεί χώρο ώστε να ακουστούν οι θέσεις και των δύο συντρόφων και να εκφραστεί το συναίσθημα τους. Μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις του βοηθάει το ζευγάρι να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και να μάθει νέους τρόπους να σχετίζεται.

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτοτελής διαδικασία είτε στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας ενός από τους δυο συζύγους.

Κλείστε τώρα τη θέση σας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας πατώντας το παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Κράτηση θέσης