Όρια στα παιδιά

 Τα όρια στα παιδιά είναι σημαντικά γιατί παρέχουν ένα πλαίσιο αποδοχής και ασφάλειας, επιτρέποντας την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη τους. Εξασφαλίζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και τη συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών. Η ασφάλεια προκύπτει όταν υπάρχει προβλεψιμότητα και συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Μέσα από τα όρια τα παιδιά μαθαίνουν τόσο να ελέγχουν…